Ulaşı­la­bi­lir­lik Menü

N2025 2025 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ NÜRNBERG
İÇİN BAŞVURUDA BULUNUYORUZ

Past Forward

2. Başvuru Kitabı

Nürnberg 21 Eylül 2020’de 2025 Avrupa başkenti unvanı için ikinci başvuru kitabını eyaletler kültür vakfına teslim etti. Kitapta, 100 sayfa boyunca planlanan kültürel ve sanatsal program, Avrupa boyutu, PAST FORWARD sloganının ve “Humanity”, “Activity” ve “Community” başlıklı üç konunun arkasındaki strateji ve fikir açıklanıyor.

Stream Forward

Daha fazla bilgi edininiz

Projeler

İngilizce proje sayfaları için tıklayınız

Başvuru


Nürnberg, 2025 Avrupa “Kültür Başkenti” unvanına başvuruyor. Önümüzdeki yıllar içinde Almanya'da gerçekleşecek bu anlamlı kültürel projeye ev sahipliği yapmak istiyor. Sanat ve kültür araçlarıyla, zamanımızın acil sorularına cevap bulmak, Nürnberg ve bölgeyi daha da geliştirmek ve Avrupa'daki kültürel mirasın çeşitliliğini ve ortak zeminini ortaya çıkartmak istiyoruz. Böylece amacımız Avrupa'daki tüm insanların daha iyi anlaşması ve birlikteliği için ortak çabadır.

Başvuru için diğer bilgiler

Takvim