ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΩΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2025

Past Forward
πίσω Προσιτότητα Πλοήγηση

Termine

Απόφαση σχετικά με τον τίτλο

Η επιτροπή θα αποφασίσει ποια πόλη θα πάρει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2025.

Δεύτερη παρουσίαση στην επιτροπή

Πραγματοποιείται ψηφιακά

Άφιξη της κριτικής επιτροπής στη Νυρεμβέ

Πραγματοποιείται ψηφιακά

Υποβολή δεύτερου φακέλου υποψηφιότητας

Απόφαση σχετικά με τον τίτλο

Η επιτροπή θα αποφασίσει ποια πόλη θα πάρει τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2025.

image description

Δεύτερη παρουσίαση στην επιτροπή

Πραγματοποιείται ψηφιακά

image description

Άφιξη της κριτικής επιτροπής στη Νυρεμβέ

Πραγματοποιείται ψηφιακά

image description

Υποβολή δεύτερου φακέλου υποψηφιότητας

image description

Υποβολή δεύτερου φακέλου υποψηφιότητας

image description

Δεύτερη παρουσίαση στην επιτροπή

Πραγματοποιείται ψηφιακά

Άφιξη της κριτικής επιτροπής στη Νυρεμβέ

Πραγματοποιείται ψηφιακά

Υποβολή δεύτερου φακέλου υποψηφιότητας