ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΩΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 2025

Past Forward
πίσω Προσιτότητα Πλοήγηση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

 

Εκδότης (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων, άρθρο 55 παρ. 1 της γερμανικής κρατικής σύμβασης για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση)

 

Δήμος Νυρεμβέργης
Bewer­bungs­bü­ro Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas 2025
Hans-Sachs-Platz 2
D‑90403 Νυρεμβέργη

 

Τηλέφωνο: +49 (0) 911 231 2025 0
Φαξ: +49 (0) 911 231 2025 9

Φόρμα επικοινωνίας

 

 

Νόμιμος εκπρόσωπος (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων, άρθρο 55 παρ. 1 της γερμανικής κρατικής σύμβασης για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση)

Δήμαρχος Mar­cus König

 

 

Ευθύνη για το περιεχόμενο (σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 2 της γερμανικής κρατικής σύμβασης για τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση)

Prof. Dr. Julia Lehner
2. Δήμαρχος Τομέα Πολιτισμού

 

 

Διεύθυνση Γραφείου Υποψηφιότητας

Prof. Hans-Joa­chim Wagner
Bewer­bungs­bü­ro Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas 2025
Τηλέφωνο: +49 (0) 911 231 2025 0
Φόρμα επικοινωνίας

 

 

Διαδικτυακή σύνταξη

Oli­via Barth-Jurca
Bewer­bungs­bü­ro Kul­tur­haupt­stadt Euro­pas 2025
Τηλέφωνο: +49 (0) 911 231 2025 0
Φόρμα επικοινωνίας

 

 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (κατά το άρθρο § 27 a του γερμανικού νόμου περί φόρου κύκλου εργασιών)

DE 133 552 578

 

 

Κεντρικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις επικοινωνίας

E‑Mail: poststelle[at]stadt.nuernberg.de
DE-Mail: poststelle[at]stadt.nuernberg.de-mail.de

 

 

Νόμος για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (VSBG)

Πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών (ΗΕΚΔ)
Σημειώσεις για την ευθύνη των περιεχομένων και των συνδέσμων Σημειώσεις για την προστασία δεδομένων
‍Η χρήση των δεδομένων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης δημοσίευσης των στοιχείων της εταιρείας από τρίτους για τη μεταφορά μη ρητώς αιτηθείσας διαφήμισης και πληροφοριακών υλικών απορρίπτεται ρητώς δια του παρόντος. Οι κάτοχοι των σελίδων επιφυλάσσονται ρητώς για κάθε νόμιμου δικαιώματος σε περίπτωση μη ζητηθείσας αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, όπως μέσω ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.